binance

แอพ binance

ทำไมการสมัคร แอพ binance ถึงยากนัก?

Binance เป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่มีการเติบโตแบบทวีคูณในปีที่แล้ว บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดย Changpeng Zhao ซึ่งเป็น CEO ของ Binance ความสำเร็จของบริษัททำให้ผู้ใช้ใหม่ลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ได้ยาก นี่เป็นเพราะความต้องการมีมากกว่าอุปทานและต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรับรหัสยืนยันที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ใหม่สมัครบัญชีใน Binance